Diamentowy status NAGRODY ESO ANGELS 2022 dla Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu Szpitala

Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Św. Łukasza w Bolesławcu znalazło się pośród wyjątkowych oddziałów przystosowanych do szybkiego i profesjonalnego postępowania w przypadku wystąpienia udaru i otrzymało Diamentowy (najwyższy) status NAGRODY ESO ANGELS 2022. Jednocześnie Zespoły Ratownictwa Medycznego Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu mogą poszczycić się Platynowym statusem NAGRODY ESO ANGELS 2022 świadczącym o wysokiej jakości i szybkości postępowania w przypadku wystąpienia udarów mózgu. Są to doroczne nagrody dla placówek medycznych wyróżniających się najwyższym poziomem leczenia udarów mózgu. Wyróżnienie to otrzymują tylko najlepsze ZRM i Oddziały Udarowe.

Sukces jest efektem pracy całego zespołu medycznego Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu oraz dobrej współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, zespołem Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Zespołami Ratownictwa Medycznego.

Uroczyste wręczenie tych światowych wyróżnień w zakresie leczenia udarów mózgu odbyło się 17 stycznia 2023 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu.

Tytuł diamentowy otrzymują ośrodki – jak Szpital św. Łukasza w Bolesławcu – które spełniają m.in. poniższe kryteria:

  • ponad 75% pacjentów leczonych w ośrodku od momentu przyjęcia do wdrożenia leczenia rekanalizacyjnego (DTN) czeka zaledwie 60 minut,
  • ponad 90% pacjentów z podejrzeniem udaru poddanych zostaje badaniu TK lub MR,
  • ponad 90% wszystkich pacjentów z udarem zostaje poddanych badaniu przesiewowemu w kierunku dysfagii (zaburzenia połykania),
  • ponad 90% pacjentów z udarem niedokrwiennym zostaje wypisanych z zaleceniem przyjmowania leków przeciwpłytkowych,
  • ponad 90 proc. pacjentów z udarem powiązanym z migotaniem przedsionków zostaje wypisanych z zaleceniem przyjmowania leków przeciwzakrzepowych,
  • pacjenci z udarem leczeni są na specjalistycznym oddziale leczenia udarów lub oddziale intensywnej terapii podczas pobytu w szpitalu.

Udar niedokrwienny mózgu jest drugą na świecie przyczyną zgonów i pierwszą przyczyną niepełnosprawności. W Europie co 30 minut umiera lub zostaje naznaczony kalectwem pacjent z udarem mózgu, tylko dlatego, że był leczony w niewłaściwy sposób. W Polsce co roku odnotowywanych jest ok. 70 tysięcy nowych zachorowań, a prognozy mówią o 82,8 – 96,6 tys. udarów rocznie w 2025 roku. Certyfikat Diamentowy potwierdza, że leczenie pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu, jak i opieka w Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu oraz szybkość działania ZRM w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu spełniają najwyższe standardy. Inicjatywa Angels, wspierana przez Unię Europejską i Europejską Organizację Udarową, pomaga nam w kompleksowym podnoszeniu jakości opieki nad chorymi z udarem mózgu. Mamy możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych i wspieranych przez Angels, a to przekuwa się na konkretne zmiany w leczeniu i opiece.