Koordynator pakietu onkologicznego – Grażyna Bomba

Koordynator pakietu onkologicznego w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu

Koordynatorką Pakietu Onkologicznego w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu jest Pani Grażyna Bomba.

Koordynatorka Pakietu Onkologicznego dostępna jest dla naszych pacjentów w dni robocze od 8:00  do 14:00 w budynku C, poziom -1, pok. 11 (wejście od strony wyjazdu dla karetek).

Przed wizytą zapraszamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 797 340 090 (w dni robocze od 8:00  do 14:00).

Zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego w praktyce

  1. Zniesienie limitów na badania diagnostyczne i leczenie nowotworów.
  2. Wprowadzenie tzw. zielonej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
  3. Wyznaczenie maksymalnych terminów realizacji dla poszczególnych etapów leczenia. Czas od zgłoszenia się Pacjenta do specjalisty do rozpoznania nowotworu wynosi maksymalnie 7 tygodni. Chory z zieloną kartą DiLO będzie szybciej przyjęty i wysłany na badania niż chory, który karty nie posiada.
  4. Skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem raka i wprowadzenie tzw. szybkiej terapii onkologicznej.
  5. Promowanie tzw. interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia pacjenta do lekarza zbierze się Konsylium czyli zespół lekarzy różnych specjalności, który opracuje dla danego chorego szczegółowy plan jego leczenie. Chory ma prawo do uczestniczenia w obradach konsylium, kiedy decyduje ono o tym, jak ma przebiegać leczenie.
  6. Wprowadzenie funkcji Koordynatora leczenia (asystenta pacjenta). Po określeniu przez Konsylium ścieżki terapii dla danego chorego, wyznaczy ono mu Koordynatora. Będzie on nadzorował proces leczenia, pilnował wyznaczonych terminów, wesprze pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie, a także będzie pomagał w komunikacji z lekarzami. Pacjent może do niego dzwonić – numer telefonu do koordynatora wpisany jest do karty DiLO.
  7. Możliwość zakwaterowania w hostelu znajdującym się blisko placówki ochrony zdrowia dla pacjentów poddawanych chemioterapii lub radioterapii, którzy do tej pory byli hospitalizowani stacjonarnie z powodów innych niż zdrowotne (np. w związku z odległym miejscem zamieszkania).
  8. Po zakończonym leczeniu onkologicznym zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego powinna zostać zamknięta. Według założeń pakietu onkologicznego chory przechodzi pod opiekę specjalisty, a następnie lekarza rodzinnego.
  9. Szczegółowe informacje o założeniach Szybkiej ścieżki onkologicznej oraz zielonej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdują się na stronie https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/pakiet-onkologiczny