Terapia nerokozastępcza czyli Dializa Otrzewnowa (DO)

Kiedy nerki przestają pracować, trzeba zastąpić ich pracę i pomóc organizmowi pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii  i nadmiaru wody. Dializa otrzewnowa i hemodializa to dwie metody, które są w tym celu stosowane.

Często wybierana w Polsce  hemodializa niesie ze sobą wiele konsekwencji związanych ze zmianą trybu życia. Zdarzają się też pacjenci  źle znoszący hemodializę.

Hemodializa (HD) wiąże się z:

  • przyjazdami do stacji dializ  3 razy w tygodniu na minimum  4 godziny,
  • ograniczeniem pracy zawodowej,
  • koniecznością przeprowadzania zabiegu wciągu dnia,
  • wyższym ryzykiem zakażeń wirusami od osób potencjalnie chorych

Równorzędną metodą terapii nerkozastępczej (odmiana dializy) jest dializy otrzewnowa. Z założenia jest wykonywana w domu przez pacjenta, opiekuna lub członka rodziny.  Nie posiada wyżej wymienionych wady zwykłej hemodializy.

Dodatkowo w przypadku wyboru Automatycznej Dializy Otrzewnowej (ADO) można wykonywać ją podczas snu. Obecnie dostępny jest system zdalnego nadzorowania przebiegu dializy domowej przez personel stacji dializ, który w razie konieczności zmianie parametry prowadzenia zabiegu bez wychodzenia pacjenta z domu.

W związku z powyższymi możliwościami jakie daje pacjentom dializa w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu podjęto się wszczepienia u pacjenta cewnika do dializy otrzewnowej (tzw. cewnik Tenckhoffa). Cewnik ten umożliwia podjęcie u pacjenta terapii dializ otrzewnowych.

Zabieg został przeprowadzony u pacjenta z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym z niewydolnością serca,  który bardzo źle znosił hemodializy. Z uwagi na przeciwskazania kardiologiczne do znieczulenia ogólnego  zastosowano znieczulenie miejscowe, dzięki czemu pacjent cały czas był przytomny. Zabieg trwający 25 minut przeprowadził  kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej dr n. med. Wojciech Hap wraz z kierownikiem Stacji Dializ prof. dr hab. n. med. Mariuszem Kusztalem z udziałem nefrologa dr n. med. Jacka Lange.