Jednostki szpitala / Oddziały

Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu,
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Opis jednostki

Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu dotychczas znane jako pododdział neurologiczny powstał w 2012 roku w ramach oddziału wewnętrznego.
1 kwietnia 2022r przekształcił się w pełni samodzielny oddział neurologii z pododdziałem udarowym.

Aktualnie posiada 30 łóżek. W wydzielonym pododdziale udarowym mieści się 18 łóżek w tym 5 stanowisk intensywnego nadzoru neurologicznego.

Oddziałowy zespół diagnostyczno-terapeutyczny składa się z:

  • lekarzy,
  • pielęgniarek,
  • fizykoterapeutów,
  • neurologopedy,
  • farmaceutów,
  • opiekunów medycznych.

Chcąc doskonalić opiekę nad pacjentem, Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu przystąpiło do Inicjatywy Angels, a tym samym znalazło się w prestiżowej grupie ośrodków dążących do podnoszenia standardów leczenia udarów.

Wśród pacjentów wdrażane jest leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu według aktualnych wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

W Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu kładziony jest nacisk na wysoką jakość leczenia pacjenta, łącząc profesjonalizm z miłą opieką nad chorym. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach.

Następnym celem, który wyznaczył kierownik profilaktyki i leczenia udarów mózgu jest utworzenie unitów, czyli jednostek kompetencji zajmujących się wąską dziedziną medycyny w neurologii. Zespół wyszkolonych lekarzy oferuję pomoc chorym również z tymi rzadszymi schorzeniami jak dystonie ogniskowe, wykorzystując w terapii toksynę botulinową.

Centrum wyposażone jest między innymi w:

  • aparat EEG ( Holter EEG i Video EEG),
  • system TCD przeznaczony do pomiarów przezczaszkowego , zewnątrzczaszkowego przepływu krwi,
  • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych,
  • Holter EKG i Holter RR.

Wszystkie oddziały mają całodobowy dostęp do diagnostyki neuroobrazowej ( MRI, TK, perfuzja TK).

Profilaktyki i leczenia udarów mózgu prowadzi badania kliniczne, umożliwiające naszym pacjentom dostęp do najnowocześniejszych terapii w neurologii.

Centrum posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z neurologii oraz staży kierunkowych dla innych specjalizacji.

Kontakt

Gabinet lekarski
Tel.: 75 738 0133

Dyżurka pielęgniarek
Tel.: 75 738 0151

Gabinet zabiegowy
Tel.: 75 738 0292

Lokalizacja

Budynek B, parter

Film

Aktualności

Najnowsze wpisy dotyczące jednostki

Prelekcja dotycząca profilaktyki udarowej w ramach Filmowego Klubu Seniora

29 maja 2023

Nasze Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu daje pacjentom szansę na to, żeby wrócić do normalnego życia

2 lutego 2023

Diamentowy status NAGRODY ESO ANGELS 2022 dla Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu Szpitala

20 stycznia 2023