Jednostki szpitala / Oddziały

Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu,
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Ogłoszenie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną od dnia 4 grudnia 2023 r. wprowadza się czasowe ograniczenie w postaci zakazu odwiedzin pacjentów w Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym.

Opis jednostki

Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu dotychczas znane jako pododdział neurologiczny powstał w 2012 roku w ramach oddziału wewnętrznego. 1 kwietnia 2022r przekształcił się w pełni samodzielny oddział neurologii z pododdziałem udarowym.

Aktualnie posiada 30 łóżek. W wydzielonym pododdziale udarowym mieści się 18 łóżek w tym 5 stanowisk intensywnego nadzoru neurologicznego.

Oddziałowy zespół diagnostyczno-terapeutyczny składa się z:

  • lekarzy,
  • pielęgniarek,
  • fizykoterapeutów,
  • neurologopedy,
  • farmaceutów,
  • opiekunów medycznych.

Chcąc doskonalić opiekę nad pacjentem, Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu przystąpiło do Inicjatywy Angels, a tym samym znalazło się w prestiżowej grupie ośrodków dążących do podnoszenia standardów leczenia udarów.

Wśród pacjentów wdrażane jest leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu według aktualnych wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

W Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu kładziony jest nacisk na wysoką jakość leczenia pacjenta, łącząc profesjonalizm z miłą opieką nad chorym. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach.

Następnym celem, który wyznaczył kierownik profilaktyki i leczenia udarów mózgu jest utworzenie unitów, czyli jednostek kompetencji zajmujących się wąską dziedziną medycyny w neurologii. Zespół wyszkolonych lekarzy oferuję pomoc chorym również z tymi rzadszymi schorzeniami jak dystonie ogniskowe, wykorzystując w terapii toksynę botulinową.

Centrum wyposażone jest między innymi w:

  • aparat EEG ( Holter EEG i Video EEG),
  • system TCD przeznaczony do pomiarów przezczaszkowego , zewnątrzczaszkowego przepływu krwi,
  • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych,
  • Holter EKG i Holter RR.

Wszystkie oddziały mają całodobowy dostęp do diagnostyki neuroobrazowej ( MRI, TK, perfuzja TK).

Profilaktyki i leczenia udarów mózgu prowadzi badania kliniczne, umożliwiające naszym pacjentom dostęp do najnowocześniejszych terapii w neurologii.

Centrum posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z neurologii oraz staży kierunkowych dla innych specjalizacji.

Personel

Imię i nazwisko
Stanowisko
Specjalizacja
lek. Justyna Straszak-Trzeciak
Stanowisko
Kierownik Oddziału,
Lekarz
Specjalizacja
Neurologia
lek. Maciej Mączka
Stanowisko
Lekarz,
Zastępca Kierownika Oddziału
Specjalizacja
Neurologia
lek. Alina Kulikouskaya
Stanowisko
Lekarz rezydent
Specjalizacja
lek. Aneta Klocek
Stanowisko
Lekarz rezydent
Specjalizacja
lek. Anna Kosiak
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Neurologia
lek. Danuta Rodkiewicz
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
lek. Hanna Siemańska
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
lek. Jarosław Miazga
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Neurologia
lek. Julia Babkina
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Neurologia
lek. Katarzyna Mielczarek
Stanowisko
Lekarz rezydent
Specjalizacja
lek. Łukasz Ratajczak
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Neurologia
lek. Marta Trapszo-Myga
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Neurologia
mgr Piotr Brzostek
Stanowisko
Pielęgniarz Oddziałowy
Specjalizacja
lek. Piotr Duda
Stanowisko
Lekarz rezydent
Specjalizacja
lek. Vitalii Hrushkevych
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja

Kontakt

Gabinet lekarski
Tel.: 75 738 0133

Dyżurka pielęgniarek
Tel.: 75 738 0151

Gabinet zabiegowy
Tel.: 75 738 0292

Lokalizacja

Budynek B, parter

Film

Aktualności

Najnowsze wpisy dotyczące jednostki

HIPOKRATES 2023

24 listopada 2023

Interna Interdyscyplinarnie w Bolesławcu

2 października 2023

Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu ponownie osiągnęło najwyższą diamentową nagrodę ESO Angels

20 września 2023