Jednostki szpitala / Poradnie

Poradnia Neonatologiczna

Opis jednostki

Poradnia Neonatologiczna zajmuje się noworodkami w zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz opieki nad zdrowym noworodkiem. Szczególną opieką otaczamy wcześniaki i noworodki z problemami okresu okołoporodowego.

Dzieci urodzone w naszym szpitalu, które wymagają kontroli w poradni, zapisywane są na wizytę w dniu wypisu z oddziału- otrzymują skierowanie do poradni. Pozostałe dzieci również mogą skorzystać z porady neonatologa po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego.

Personel

Imię i nazwisko
Stanowisko
Specjalizacja
lek. Daria Sadczuk
Stanowisko
Kierownik Pododdziału,
Lekarz
Specjalizacja
Neonatologia,
Pediatria

Rejestracja

Tel.: 75 738 0132

Lokalizacja

Budynek D, wejście naprzeciwko laboratorium, parter

Film