Jednostki szpitala / Pracownie

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Opis jednostki