Pracownicy szpitala
lek. Anna Hrysenko
Stanowisko
Lekarz rezydent
Oddział
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii