Pracownicy szpitala
Anna Klementowska-Kusber
Stanowisko
Kierownik Apteki Szpitalnej
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0272

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl