Pracownicy szpitala
lek. Artur Nahorecki
Stanowisko
Kierownik Oddziału,
Lekarz,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne,
Pulmonologia
Oddział
Administracja,
Oddział Chorób Wewnętrznych

Kontakt

Telefon

75 738 0200

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl