Pracownicy szpitala
mgr Barbara Kozomaricz
Stanowisko
Z-ca Naczelnego Pielęgniarza
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0255

E-mail

bkozomaricz@szpitalboleslawiec.pl