Pracownicy szpitala
Barbara Kozomaricz
Stanowisko
Naczelna Pielęgniarka
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0255

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl