Pracownicy szpitala
Danuta Stefanik
Stanowisko
Specjalista ds. Praw Pacjenta
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0235

E-mail

dstefanik@szpitalboleslawiec.pl