Pracownicy szpitala
mgr Ewa Baranowska
Stanowisko
Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Specjalizacja
Diagnostyka laboratoryjna,
Laboratoryjna transfuzjologia medyczna