Pracownicy szpitala
mgr Ewa Ditrich
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalizacja
Pielęgniarstwo ratunkowe
Oddział
Szpitalny Oddział Ratunkowy