Pracownicy szpitala
mgr Piotr Brzostek
Stanowisko
Pielęgniarz Oddziałowy
Oddział
Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym