Pracownicy szpitala
mgr Ewa Gadzińska
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Oddział
Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym