Pracownicy szpitala
mgr Gabriela Frącala
Specjalizacja
Psycholog dla dzieci i młodzieży
Oddział
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci

Opis

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, całościowy kurs psychoterapii systemowej rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz roczny kurs transkulturowej psychoterapii pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych na SWPS we Wrocławiu, jest w trakcie kursu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie analityczno-dynamicznym organizowanego przez Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu oraz w innych placówkach medycznych. Posiada również doświadczenie pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych oraz w gabinecie prywatnym. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, a także w pracy z rodzinami.