Pracownicy szpitala
Halina Kurmańska
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalizacja
Pielęgniarstwo pediatryczne
Oddział
Oddział Pediatryczny