Pracownicy szpitala
Halina Kurmańska
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Oddział
Oddział Pediatryczny