Pracownicy szpitala
mgr Jadwiga Muzyka
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Oddział
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej