Pracownicy szpitala
lek. Julia Babkina
Oddział
Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym