Pracownicy szpitala
lek. Kacper Waliński
Stanowisko
Lekarz rezydent
Oddział
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej