Pracownicy szpitala
Kamil Barczyk
Stanowisko
Dyrektor
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0200

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl