Pracownicy szpitala
dr n. med. Katarzyna Barska
Stanowisko
Lekarz
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne
Oddział
Szpitalny Oddział Ratunkowy