Pracownicy szpitala
mgr Krystyna Wójtowicz
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalizacja
Pielęgniarstwo chirurgiczne,
Pielęgniarstwo onkologiczne
Oddział
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej