Pracownicy szpitala
lek. Łukasz Grabek
Stanowisko
Lekarz rezydent
Oddział
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej