Pracownicy szpitala
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Stanowisko
Kierownik Stacji Dializ
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne,
Nefrologia,
Transplantologia kliniczna