Pracownicy szpitala
Marta Mrozik
Stanowisko
Kierownik Działu Kadr i Płac
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0223

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl