Pracownicy szpitala
Marta Mrozińska
Stanowisko
Kierownik Działu Sprzedaży
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

751 223 469

E-mail

mmrozinska@szpitalboleslawiec.pl