Pracownicy szpitala
mgr Monika Fiedorczuk
Stanowisko
Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalizacja
Intensywna opieka,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne
Oddział
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii