Pracownicy szpitala
Paweł Antoszek
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Oddział
Administracja

Kontakt

E-mail

iod@szpitalboleslawiec.pl