Pracownicy szpitala
Karolina Miziniak
Stanowisko
p.o. Kierownika Działu Administracyjnego
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0226

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl