Pracownicy szpitala
Tomasz Gołaski
Stanowisko
Kierownik Działu Administracyjnego
Oddział
Administracja

Kontakt

Telefon

75 738 0226

E-mail

sekretariat@szpitalboleslawiec.pl