Pracownicy szpitala
Zuzanna Pilszyk
Stanowisko
Lekarz rezydent
Oddział
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii