Dla pacjenta

ABC Pacjenta

Chorzy przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym. Nagłe przyjęcie do szpitala odbywa się bez skierowania. Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta do określonego oddziału szpitalnego, lekarz dyżurny tego oddziału ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

Rejestracja do szpitala

Potrzebne dokumenty:

 • ważny dowód osobisty (lub skrócony akt ślubu w przypadku kobiet rodzących)
 • PESEL, NIP osobisty, NIP pracodawcy
 • w przypadku rejestracji dzieci – książeczka zdrowia dziecka
 • skierowania do szpitala w przypadku przyjęcia planowanego (skierowanie nie jest wymagane we wszystkich stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach)

Przyjęcie pacjenta na oddział

Wszelkie formalności związane z przyjęciem pacjentów dokonywane są na izbach przyjęć na Oddziałach Szpitalnych:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – Budynek A – parter – wejście 6 (Mapa szpitala – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu (szpitalboleslawiec.pl )

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym/Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu – Budynek A – parter – wejście 5 (Mapa szpitala – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu (szpitalboleslawiec.pl )

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym – Budynek A – 1 piętro – wejście 5 (Mapa szpitala – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu (szpitalboleslawiec.pl )

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – Budynek A – piętro 4 – wejście 5 (Mapa szpitala – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu (szpitalboleslawiec.pl )

Oddział Pediatryczny – Budynek D – wejście 17 (Mapa szpitala – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu (szpitalboleslawiec.pl )

Oddział Chorób Wewnętrznych – Szpital Modułowy – wejście 8 (Mapa szpitala – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu (szpitalboleslawiec.pl )

Oddział Chorób Zakaźnych – Szpital Modułowy – wejście 8 (Mapa szpitala – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu (szpitalboleslawiec.pl )

Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno-leczniczych i pielęgnacyjnych Pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:

 • skierowanie do szpitala

Skierowanie do poradni

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty, które należy przedstawić podczas rejestracji do wybranej poradni.

Skierowanie powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta
 • lekarza kierującego
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego
 • nr umowy z NFZ
 • daty wystawienia skierowania

Skierowanie na konsultację obejmuje jedną wizytę, a skierowanie na objęcie leczeniem jest ważne do zakończenia leczenia określonej choroby.

Do poradni ginekologicznej i onkologicznej pacjenci rejestrowani są bez skierowań.

Rejestracja do poradni

Punkty rejestracyjne do poradni specjalistycznych czynne są od poniedziałku do piatku w godz. 07:30-14:00.

Rejestracji do poradni specjalistycznych mozna dokonać pod numerem telefonu 75 738 01 32 w godzinach od 7.00 do 15.00

Pracownicy rejestracji udzielają informacji dotyczących:

 • rejestracji pacjenta
 • rezerwacji miejsc
 • ważności skierowań
 • czasu oczekiwania na wizytę
 • innych wyjaśnień związanych z organizacją pracy poszczególnych poradni.

W przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia się prowadzona jest lista oczekujących i wyznaczanie terminu przyjęcia.

W przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada specjalistyczna, w miarę możliwości, powinna być udzielona w dniu zgłoszenia się pacjenta.

Pacjent bez skierowania lub bez ubezpieczenia może skorzystać z płatnej porady (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem).