Nasz zespół

Administracja

Kamil Barczyk

Dyrektor

75 738 0200

Artur Nahorecki

Kierownik Oddziału,
Lekarz,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

75 738 0200

Kamila Skiba

Główna Księgowa

602 468 719

Marek Ignac

Naczelny Pielęgniarz

571 223 409

Barbara Kozomaricz

Koordynator Praktyk Studenckich,
Z-ca Naczelnego Pielęgniarza

75 738 0255

Agata Waniowska-Adamczyk

Kierownik Działu HR

571 223 485

Urszula Fuchs

Kierownik Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej

75 738 0233

Karolina Miziniak

p.o. Kierownika Działu Administracyjnego

75 738 0226

Jolanta Sawczak

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

75 738 0221

Danuta Stefanik

Specjalista ds. Praw Pacjenta

75 738 0235

Irena Wojdyła

Specjalista ds. Epidemiologii

371 223 477

Anna Klementowska-Kusber

Kierownik Apteki Szpitalnej

75 738 0272

Łukasz Kozera

Kierownik Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

75 738 0267, 75 738 0270

Paweł Antoszek

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marta Mrozińska

Kierownik Działu Sprzedaży

751 223 469

Marek Stefanik

Kierownik Poradni Specjalistycznych

75 738 01 32