Nasz zespół

Administracja

Kamil Barczyk

Dyrektor

75 738 0200

Artur Nahorecki

Kierownik Oddziału,
Lekarz,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

75 738 0200

Kamila Potyszka

Główna Księgowa

602 468 719

Marek Ignac

Naczelny Pielęgniarz

571 223 409

Barbara Kozomaricz

Z-ca Naczelnego Pielęgniarza

75 738 0255

Marta Mrozik

Kierownik Działu Kadr i Płac

75 738 0223

Urszula Fuchs

Kierownik Działu Rozliczeń Sprzedaży,
Kierownik Marketingu i Controllingu

75 738 0233

Tomasz Gołaski

Kierownik Działu Administracyjnego

75 738 0226

Jolanta Sawczak

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

75 738 0221

Danuta Stefanik

Specjalista ds. Praw Pacjenta

75 738 0235

Irena Wojdyła

Specjalista ds. Epidemiologii

371 223 477

Anna Klementowska-Kusber

Kierownik Apteki Szpitalnej

75 738 0272

Łukasz Kozera

Kierownik Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

75 738 0267, 75 738 0270

Paweł Antoszek

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marta Mrozińska

Kierownik Działu Sprzedaży

751 223 469