Dla pacjenta

Druki do pobrania

  1. Upoważnienie do wydania wyniku histopatologicznego
  2. Upoważnienie do odbioru wyniku badania
  3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (.docx)
  4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (.pdf)
  5. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (.docx)
  6. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (.pdf)
  7. Zalecenia dla Pacjenta przygotowującego się do zabiegu operacyjnego
  8. Ankieta anestezjologiczna dla dzieci przed badaniem rezonansem magnetycznym (MRI) w znieczuleniu:

a) Plik należy pobrać, wypełnić formularz (wszystkie wskazane kolorem pola na obu stronach, o ile dotyczy), zapoznać się z informacją o znieczuleniu. (Pobierz plik)

b) Zapisać wypełniony plik i odesłać na adres ankieta@szpitalboleslawiec.pl, skontaktuje się z Państwem anestezjolog. 

c) Ankiety nie należy drukować. Gotowy formularz otrzymacie Państwo do podpisu (zgoda na znieczulenie) po przyjęciu do szpitala.