Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Informacje ogólne

Ogłoszenie

Stary punkt badań laboratoryjnych został zamknięty, dostępne są trzy nowe. Więcej informacji poniżej na stronie w sekcji „Lokalizacja„.

Badania przesiewowe w kierunku zakażenia wirusem HIV – ULOTKA DLA PACJENTA pobierz

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRAWIDŁOWYM PRZYGOTOWANIU DO RUTYNOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH – BADANIE MOCZU pobierz
INFORMACJA DLA PACJENTA O PRAWIDŁOWYM PRZYGOTOWANIU DO RUTYNOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH – BADANIE KAŁU pobierz
INFORMACJA DLA PACJENTA O PRAWIDŁOWYM PRZYGOTOWANIU DO RUTYNOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH – BADANIE KRWI pobierz

O nas

Jest innowacyjną placówką zlokalizowaną w strukturze Szpitala św. Łukasza. Zajmuje się szerokim spektrum badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Badania wykonywane są zarówno metodami tradycyjnymi jak i metodami molekularnymi.

W skład centrum wchodzi:

 1. Główna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej – gdzie wykonywane są badania z zakresu biochemii klinicznej, immunochemii, hematologii, zaburzeń krzepnięcia, analityki ogólnej.
 2. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – wykonująca badania z zakresu serologii grup krwi. Pracownia zapewnia całodobowo dostęp do badań i składników krwi potrzebnych dla ratowania ludzkiego życia.
 3. Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej i Pracownia Genetyczna – gdzie prowadzone są badania w kierunku wykrywania szerokiego spektrum patogenów zarówno metodami mikrobiologii klasycznej jak i metodami molekularnymi (reakcje PCR i RT-PCR).

Wykonujemy badania zarówno dla pacjentów szpitalnych, lecznictwa otwartego jak i klientów prywatnych.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudnia wykwalifikowaną kadrę diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów oraz techników analityki medycznej.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum czuwają:

 • dr n. med. Łukasz Kozera – Kierownik Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
 • mgr Ewa Baranowska – Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, specjalista diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjologii medycznej, zastępca kierownika Centrum.
 • mgr Anna Kulczycka – Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej, specjalista mikrobiologii medycznej.
 • mgr Izabela Giżecka, Kierownik Głównej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
 • mgr Paweł Mielczarek – Kierownik Pracowni Genetycznej, w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Lokalizacje

1. Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4 – SOR (budynek B, gabinet 3 – parter) w Szpitalu św. Łukasza

Godziny otwarcia: 7:00 – 12:00 (od poniedziałku do piątku).

Zadzwoń i umówi się na badanie: +48 571 223 529, +48 75 738 02 67.

2. Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 7b

Godziny otwarcia:

7:00 – 14:30 (od poniedziałku do piątku).

7:30 – 12:00 SOBOTY

Zadzwoń i umówi się na badanie: +48 538 513 382.

3. Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 20c/5

Zadzwoń i umówi się na badanie: +48 532 546 531.

Wydawanie wyników

 1. Wyniki badań wydawane są od godz. 11:00 do 12:00.
 2. Wydawanie wyników przed godziną 11:00 możliwe przy zachowaniu kolejności przyjmowania do punktu pobrań badań.
 3. Pracownik laboratorium nie udziela telefonicznej informacji o wynikach badań, a jedynie o ich wykonaniu.
 4. Pracownik laboratorium ma obowiązek weryfikacji pacjenta.
 5. W celu weryfikacji pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub legitymacji szkolnej.
 6. Wyniki badań może odebrać osoba upoważniona posiadająca pisemne upoważnienie od pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 7. Upoważnienie do odbioru badań dostępne jest w punkcie pobrań oraz na stronie internetowej szpitala.

Pobierz upoważnienie do odbioru wyników

Certyfikaty

Jakość badań jest dla nas najważniejsza