Dla pacjenta

Specjalista ds. Praw Pacjenta

Pacjenci i ich rodziny przyjmowani są osobiście w biurze Specjalisty ds. Praw Pacjenta codziennie w godz. 7:30 – 15:00. Skargi i wnioski przyjmowane są w godz. 10:00–12:00 oraz 13:00-15:00.

Specjalistą ds. Praw Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu jest Danuta Stefanik.

Tel.: 75 738 0235
E-mail: dstefanik@szpitalboleslawiec.pl

Skargi i odwołania w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta można składać pisemnie, ustnie bądź telefonicznie.

Zadania Specjalisty ds. Praw Pacjenta

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta;
  • przyjmowanie skarg pacjentów na działalność ZOZ;
  • podejmowanie działań interwencyjnych ZOZ w sytuacjach tego wymagających a związanych z realizacją praw pacjenta;
  • udzielanie odpowiedzi oraz analiza pytań i skarg pacjentów;
  • stały monitoring realizacji praw pacjenta;
  • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny;
  • monitorowanie satysfakcji pacjenta w ZOZ i wykorzystywanie wyników badań do usprawnienia działalności ZOZ;
  • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz praw pacjentów oraz organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi pacjentów.

Oprócz zgłaszanych uwag Specjalista ds. Praw Pacjenta może również przyjmować pochwały.


Formularz do kontaktu ze Specjalistą ds. Praw Pacjenta

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital św. Łukasza w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych w polityce prywatności.