Więcej o nas

Mapa szpitala

Piętro 1:

Piętro 2:


Parter:

Piętro 2:


Piętro 1:


Piętro 1:

 • Portiernia
 • Badania EEG oraz Terapia Toksyną Botulinową
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym/ Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu
 • Przejście do budynku A

Piętro 1:

 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym/ Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu
 • Przejście na Oddział Chirurgii Ogólnej

Piętro 2:

 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy
 • Pododdział Neonatologiczny Przejście do budynku B
 • Kaplica szpitalna
 • Pracownia Radiologii Zabiegowej

Piętro 3:

 • Blok Operacyjny
 • Sekretariat Medyczny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Piętro 4:

 • Apteka Szpitalna (dostępna tylko dla szpitala)

Piętro 1:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Onkologicznym
 • Pododdział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym/ Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu

Piętro 2:

 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy
 • Pododdział Neonatologiczny
 • Przejście do budynku B

Piętro 3 (tylko dla osób upoważnionych):

 • Blok Operacyjny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Piętro 4:

 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Piętro -1 (tylko dla osób upoważnionych):

 • Kuchnia szpitalna
 • Pralnia
 • Magazyn

Piętro 1:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Onkologicznym
 • Pododdział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym/ Centrum Leczenia i Profilaktyki Udarów Mózgu

Piętro 2:

 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy
 • Pododdział Neonatologiczny
 • Przejście do budynku B

Piętro 3 (tylko dla osób upoważnionych):

 • Blok Operacyjny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Sekretariat Medyczny

Piętro 4:

 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Apteka szpitalna (dostępna tylko dla szpitala)

Parter:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Chorób Zakaźnych

Parter:


Piętro 2:

 • Administracja


Parter:

 • Oddział Psychiatryczny dla Dzieci

Parter:

 • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej (tylko dla osób upoważnionych)
  Punkt Pobrań znajduje się w pkt 3.

Parter:

 • Rejestracja do poradni specjalistycznych
 • Poradnie specjalistyczne
 • Gabinety Zabiegowe
 • Pracownia Holterów

Parter:

 • Rejestracja do poradni specjalistycznych
 • Poradnie specjalistyczne
 • Gabinety Zabiegowe
 • Pracownia Holterów


Parter:

 • Oddział Pediatryczny

Parter:

 • Prosektorium