Kontakt

Książka telefoniczna

Ogólne

Telefon alarmowy
Apteka Szpitalna
Centralne Laboratorium
Centralna Sterylizatornia
Główna Księgowa
602 468 719
Dział Księgowości
75 738 02 08
Informatyk
Inspektor BHP
Kierownik Działu Sprzedaży
Kierownik Działu Kadr
Kierownik Działu Rozliczeń
Kierownik Działu Administracji
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Pielęgniarka ds. Epidemiologicznych
Kierownik Ambulatoryjnej Opieki Specjalistcznej
Pielęgniarka Naczelna
Specjalista ds. Praw Pacjenta
Koordynator Pakietu Onkologicznego #1
Koordynator Pakietu Onkologicznego #2
Sekretariat
Dział Organizacyjno-Prawny
Sekretariat (FAX)
Punkt poboru PCR (COVID-19)

Oddziały

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny
Chorób Wewnętrznych
Szpitalny Oddział Ratunkowy – Izba Przyjęć
Pediatryczny
Położniczo-Ginekologiczny
Zakaźny
Oddział Neonatologiczny
Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu

Poradnie i pracownie

Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnie Specjalistyczne
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Endoskopowa
75 738 0132 (rejestracja)
75 738 0294 (informacja)

Inne

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna