15 października – Czy można zagłosować będąc hospitalizowanym?

Dział Organizacyjno – Prawny Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz. U. 2022. poz. 1277 ze zm.) obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz, których pobyt w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu jest przewidziany na dzień głosowania tj. 15.10.2023 r., będą mogli wziąć udział w wyborach w Naszej placówce.

Należy pamiętać o spełnieniu wymogów formalnych. Osoby, które mają zaplanowaną hospitalizację dokładnie w wyborczą niedzielę 15 października, powinny pobrać wcześniej zaświadczenie o prawie do głosowania. Inaczej nie będą mogły zostać dopisane do utworzonego tzw. odrębnego obwodu głosowania.

Głosowanie dla pacjentów odbędzie się w niedzielę 15 października między godziną 7.00 a 21.00. Lokal do głosowania w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu będzie się mieścić w Sali na 3 piętrze budynku A.