Doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

W dniach 12-14.06.2023. w Mszczonowie k/Warszawy, odbyła się doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

W tym roku do udziału w konferencji zaproszono delegację Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu: dra Łukasza Kozerę, kierownika Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, mgr Joannę Jędrzejczyk – farmaceutę klinicznego, oraz dra Wojciecha Hapa – Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.

W ramach sesji prowadzonej przez personel naszego szpitala wygłoszono kilka wykładów:

  • „Nowoczesna organizacja MLD w oparciu o potrzeby pacjentów, priorytety medycyny spersonalizowanej i zasady ekonomiki”,
  • „Współpraca klinicysty z diagnostą i farmaceutą klinicznym”.
  • „Opieka farmakologiczna oparta na wynikach badań laboratoryjnych – współpraca na linii laboratorium i farmaceuty klinicznego – studium przypadków.

Celem wykładów było zaprezentowanie podejścia naszego personelu do kompleksowej diagnostyki i terapii w świetle standardów medycyny spersonalizowanej. Nasze nowatorskie metody oparte na szerokich konsultacjach między poszczególnymi grupami specjalistów, stosowaniu nowoczesnych metod diagnostyki molekularnej i leczenia spotkały się z wyjątkowym uznaniem środowiska diagnostów laboratoryjnych oraz profesorów uczelni wyższych obecnych w trakcie sesji wykładowej. Zespołowi życzymy dalszej owocnej współpracy w kompleksowej opiece nad naszymi pacjentami! #szpitalboleslawiec #konferencja #laboratorium