„Inspiracje 2023 Bezpieczny Szpital Przyszłości”

W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie „Inspiracje 2023 Bezpieczny Szpital Przyszłości” za profilaktykę i popularyzację zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie pacjentom zdrowej i zbilansowanej diety w posiłkach, Szpital św. Łukasza w Bolesławcu wziął udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu oraz Koalicję Bezpieczny Szpital Przyszłości. Spotkanie poświęcone było prezentacji najbardziej innowacyjnych projektów obu placówek i wymianie wiedzy w kluczowych obszarach funkcjonowania polskich szpitali.

W spotkaniu wzięli udział: Jolanta Sawczak – Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego raz Radosław Stawiarski – Szef Kuchni Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu.