Interna Interdyscyplinarnie w Bolesławcu

W dniu 29 września 2023 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa pn. „Interna Interdyscyplinarnie”.  Jej tematyka skupiła się na szerokim spektrum tematów z zakresu medycyny internistycznej, leczenia, diagnostyki i opieki zdrowotnej.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami badań i osiągnięciami w dziedzinach takich jak kardiologia, nefrologia, pulmonologia, radiologia czy diagnostyka laboratoryjna. Wszystkie poruszone tematy  pogłębiły  wiedzę i umiejętności oraz dostarczyły praktycznych wskazówek związanych z opieką nad pacjentem. Podczas wydarzenia wystąpili wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny, zapewniając wysoki poziom merytoryczny i fachową wiedzę. Obecność szerokiego grona ekspertów podczas konferencji pozwoliła zdobyć  aktualne informacje niezbędne do  poznania innowacyjnego podejścia terapeutycznego oraz otrzymania praktycznych wskazówek, które pozwolą na skuteczną opiekę nad pacjentami. Ponadto, zapewniła doskonałą platformę do wymiany poglądów, nawiązywania kontaktów oraz zdobywania nowych perspektyw w obszarze medycyny i opieki internistycznej. Konferencja była wydarzeniem w regionie skupiającym szeroką kadrę autorytetów i specjalistów, służącym między innymi wymianie ich poglądów i doświadczeń. Była to  doskonała okazja do poszerzenia i dzielenia się swoją wiedzą w ciągle rozwijającej się i stawiającej nowe wyzwania w dziedzinie medycyny, którą jest interna.

Podczas konferencji naukowo-szkoleniowej „Interna Interdyscyplinarnie wystąpili:

 • mgr inż. Kamil Barczyk, dyrektor Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu;
 • dr hab. n. med. Jacek Różański, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych;
 • prof. dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska, konsultant wojewódzka w dziedzinie nefrologii;
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal, Kierownik Stacji Dializ w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu;
 • dr n. med. Jacek Lange;
 • lek. Adam Janczewski;
 • lek. Jan Tobiszewski;
 • lek. Artur Nahorecki, Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu;
 • dr n. med. Aleksander Pawluś;
 • dr hab. n. med. Andrzej Szuba;
 • dr hab. med. Grzegorz Mazur;
 • dr n.med. Hanna Augustyniak-Bartosik;
 • dr n. med. Agata Sebastian;
 • mgr Joanna Jędrzejczyk, farmaceuta kliniczny w Szpital św. Łukasza w Bolesławcu;
 • Justyna Straszak-Trzeciak, Kierownik Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu;
 • dr n. med. Łukasz Kozera, Kierownik Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu;
 • mgr Katarzyna Konik.