Likwidacja barier architektonicznych – cykl inwestycji za 11,5 mln zł

Kompleksowa likwidacja barier architektonicznych w Szpitalu św. Łukasza za 11 500 000 zł.

Dnia 6 lipca 2022 roku w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu odbyło się oficjalne spotkanie, na którym została podpisana umowa z firmą Termo-KLIMA MK sp. z o.o.
z Katowic na wykonanie robót budowlanych  w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Kompleksowa likwidacja barier architektonicznych”.

Realizacja projektu polega na dostosowaniu Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidując bariery architektoniczne w obiektach zlokalizowanych przy ul. Jeleniogórskiej 4
w Bolesławcu. Kompleksowo zostaną zmodernizowane takie działy jak:

  • oddział chorób wewnętrznych z liczbą łóżek 50 szt.
  • stacja dializ – 12 stanowisk
  • centralna sterylizacja oraz:

5 klatek schodowych, 4 windy, dojścia do miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz system kolejkowy w poradniach.

Umowa z firmą Termo-Klima opiewa na kwotę 10 280 000 zł, natomiast wartość całego projektu wynosi 11 500 000 zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Dostępność Plus. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Jest to jeden z większych projektów realizowanych na terenie naszego Szpitala, który jest niezwykle skomplikowany ze względu na konieczność wykonywania prac w trakcie normalnego funkcjonowania.

Obecnie budynki nie są dostępne i dostosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności osób mających trudności w poruszaniu się.
Dojścia, podjazdy oraz wejścia do budynków nie spełniają wymagań wskazanych
w standardzie architektonicznym.

Skuteczne pozyskiwanie finansowania zapewnia mieszkańcom powiatu bolesławieckiego lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, z jednoczesną dbałością o równie ważną architekturę i estetykę naszego Szpitala.

W spotkaniu wzięli udział Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Ryszard Kawka, Wiceprezydent Miasta Bolesławiec Renata Szewczyk, wykonawca – Prezes Firmy Marek Kurtyka i Dyrektor Szpitala św. Łukasza Kamil Barczyk.