Wykonujemy laparoskopową choledochoskopię jako pierwszy ośrodek na Dolnym Śląsku!

26.09.2023 w Bolesławcu wykonano pierwszy zabieg laparoskopowej choledochostopii z jednoczasowym usunięciem złogów z dróg żółciowych oraz usunięciem pęcherzyka żółciowego. Zabieg operacyjny był nadzorowany przez twórcę tej metody operacyjnej – Prof. Alberto Martinez Isla z St. Mark’s Hospital w Londynie, który przez 3 dni szkolił bolesławieckich chirurgów. Operację pod nadzorem Prof. Isla przeprowadzili chirurdzy: Kacper Janiszewski oraz Wojciech Hap.

Tym samym Oddział Chirurgii Ogólnej w Bolesławcu stał się jedynym ośrodkiem chirurgicznym na Dolnym Śląsku i drugim w Polsce dysponującym taką metodą operacyjną.

Do wykonania tego zabiegu niezbędne jest posiadanie niezwykle precyzyjnego sprzętu, na który składa się m. in. jednorazowy choledochoskop o średnicy 3 mm, który pozwala na wykonanie zabiegu operacyjnego wewnątrz dróg żółciowych podczas operacji wykonywanej metodą laparoskopową. Sprzęt ten został zakupiony przez Szpital Św. Łukasza.

Ta innowacyjna metoda operacyjna pozwala na usunięcie kamieni blokujących przewody żółciowe podczas wykonywanej w tym samym czasie operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. Zabieg wykonywany jest laparoskopowo, a dostęp do dróg żółciowych uzyskuje się przez przewód pęcherzykowy, co pozwala uniknąć konieczności przecinania ściany głównych dróg żółciowych. Dzięki temu metoda jest obarczona niskim ryzykiem powikłań.

Operacja wykonywana jest w przypadku wystąpienia żółtaczki spowodowanej zatkaniem dróg żółciowych przez kamienie żółciowe. Klasyczne leczenie wymaga w takiej sytuacji wykonania 3 inwazyjnych zabiegów w określonych odstępach czasowych:
– ERCP z usunięciem kamienia i założeniem protezy do dróg żółciowych,
– cholecystektomii laparoskopowej po około 6 tygodniach od ERCP,
– ponownego zabiegu ERCP po około 6-8 tygodniach od cholecystektomii.

Metoda wdrożona w Oddziale Chirurgii w Bolesławcu pozwala na wykonanie tego zabiegu w jednym etapie z uniknięciem konieczności założenia protezy do przewodów żółciowych. Dzięki temu redukowane jest ryzyko wystąpienia powikłań, a także nie ma konieczności kolejnych hospitalizacji. Leczenie zostaje zakończone w ciągu 3-4 dni. Kwalifikacja do takiego zabiegu odbywa się po ocenie stanu pacjenta oraz ocenie położenia kamienia w drogach żółciowych na podstawie badania EUS (endoskopowego USG) wykonywanego w Pracowni Endoskopowej naszego Szpitala. W przypadku występowania przeciwwskazań do wykonania tej operacji pacjenci i tak uzyskają kompleksową pomoc, ponieważ w naszym Szpitalu uruchomiona zostanie pracownia ERCP w ramach Pracowni Endoskopowej. Dzięki temu pacjenci z chorobami dróg żółciowych i trzustki uzyskają lepszy dostęp do wszelkich możliwości terapeutycznych z zakresu chirurgii tych narządów.

Przebieg zabiegu operacyjnego był niepowikłany, a pacjentka opuściła szpital w 2. dobie po zabiegu operacyjnym.