Pankreatoduodenektomia – jedna z najtrudniejszych operacji w chirurgii układu pokarmowego wykonywana w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu.

Zespół chirurgów ze Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu wykonał kolejny w tym roku zabieg pankreatoduodenektomii sposobem Kauscha-Whipple’a z powodu raka głowy trzustki. Tylko we wrześniu zaplanowano wykonanie 5 takich operacji.

Resekcja trzustki sposobem Whipple’a jest jedną z najtrudniejszych operacji w chirurgii układu pokarmowego, wymagającą doskonałej znajomości warunków oraz możliwych anomalii anatomicznych górnego piętra jamy brzusznej oraz niezwykłej precyzji podczas preparowania ważnych struktur anatomicznych. Trudność operacji wynika m.in. z bliskości trzustki oraz istotnych dla życia narządów i struktur, takich jak: aorta, żyła główna dolna, żyła wrotna, tętnice wątrobowe, krezkowa górna i śledzionowa, drogi żółciowe i dwunastnica. Operacja ta jest wykonywana w nielicznych ośrodkach w Polsce.

Oprócz niezwykle trudnej techniki operacyjnej, zabieg jest także wielkim wyzwaniem dla zespołu anestezjologów, którzy muszą zadbać o stabilność układu krążenia podczas wielogodzinnej operacji, która naraża pacjenta na ryzyko nagłej masywnej utraty krwi oraz reakcji organizmu na wielki uraz chirurgiczny. Sukces tej operacji jest zależny od współpracy zespołu lekarzy i pielęgniarek, a także odpowiedniego zaplecza technicznego i nowoczesnego wyposażenia, jakim dysponuje nasz Szpital.

Rak trzustki to nowotwór o agresywnym przebiegu. Skuteczność leczenia tej choroby jest zależna od wczesnej diagnozy, wdrożenia leczenia operacyjnego z radykalnym usunięciem guza oraz okolicznych węzłów chłonnych, a następnie leczenia uzupełniającego. W niektórych przypadkach, jeśli możliwe jest uzyskanie rozpoznania histopatologicznego przed zabiegiem operacyjnym chemioterapię włącza się już przed zabiegiem operacyjnym.

Niestety obserwujemy w ostatnim czasie wzrost liczby chorych z guzami trzustki, często zgłaszających się do Szpitala z nowotworem w znacznym stopniu zaawansowania, co uniemożliwia wykonanie skutecznego zabiegu operacyjnego i tym samym wdrożenie leczenia prowadzącego do wyleczenia choroby. Przypominamy pacjentom, że Szpital Św. Łukasza dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym i leczniczym dla chorych z podejrzeniem guza trzustki. W okresie diagnostycznym wykonuje się biopsje trzustki pod kontrolą endoskopowego USG – EUS, a także badania obrazowe obejmujące tomografię komputerową i rezonans magnetyczny, co pozwala na postawienie diagnozy i zaplanowanie leczenia. Przygotowanie techniczne bloku operacyjnego oraz Oddziału Intensywnej Terapii pozwala chirurgom na bezpieczne przeprowadzenie tej złożonej procedury chirurgicznej.

Wkrótce w naszym Szpitalu zostanie uruchomiona pracownia ERCP (endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej), co pozwoli na jeszcze szybsze i bardziej kompleksowe diagnozowanie, a następnie leczenie chorych. Stale rozwijamy ofertę zabiegów wykonywanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i mamy ambicje, aby Bolesławiec stał się jednym z wiodących ośrodków chirurgicznych w Polsce.