Studia pielęgniarstwa II stopnia w KANS – Rekrutacja 2023/2024

Kształcenie na studiach II stopnia mogą podejmować osoby, które posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Program studiów opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki społeczne i humanistyczne; zaawansowaną praktykę pielęgniarską; badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa; praktyki zawodowe.

Celem kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa.

Studia adresowane są do pielęgniarek, które w przyszłości oprócz sprawowania bezpośredniej opieki nad pacjentem, planują realizować się w innych funkcjach zawodowych takich jak np. edukacja zdrowotna pacjentów, zarządzanie zespołami pielęgniarskimi, nauczanie zawodu pielęgniarki, lub prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do: samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej osobom w różnym stanie zdrowia i różnym wieku; zarządzania zespołami pielęgniarskimi; opracowywania i realizowania programów edukacji zdrowotnej; określenia priorytetów badań naukowych i uczestniczenia w pracach zespołów naukowo-badawczych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa; uczestniczenia w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym pielęgniarek i innych przedstawicieli zawodów medycznych.

Osiągnięcie efektów kształcenia daje możliwość zatrudnienia między innymi: w publicznych i niepublicznych podmiotach prowadzących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,  w organach administracji publicznej, szkolnictwie medycznym oraz jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Szczegóły: https://wnmit.kans.pl/pielegniarstwo-ii-stopien

Link do rekrutacji: tutaj