Szpital uhonorowany!

Nagrody Prezydenta Miasta za promocję Bolesławca w 2020 roku przyznane! W imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, statuetkę odebrali Kamil Barczyk – Dyrektor ZOZ w Bolesławcu i Jolanta Sawczak – Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego.

W uzasadnieniu do przyznania tego zaszczytnego wyróżnienia czytamy:
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – od roku 2019 przechodzi proces licznych zmian infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Jednym z efektów tych działań było przyznanie nagrody za projekt „Diagnostyka fundamentem leczenia” w konkursie Inspiracje 2019, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”. Bolesławiecki Szpital jako jeden z kilku w województwie został wyznaczony do roli jednoimiennego szpitala zakaźnego, do którego trafiali pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2 z terenu całego województwa dolnośląskiego. W obliczu tego wyzwania w szpitalu stworzono kompleksowy system leczenia i diagnozowania pacjentów, na który składają się: własna diagnostyka obrazowa, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowych punktów poboru wymazów, trzy karetki wymazowe, izolatorium, szpital tymczasowy oraz oddział zakaźny. Szpital w Bolesławcu stanowi dzisiaj jeden z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w województwie dolnośląskim. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zrealizował innowacyjną w skali kraju inwestycję, która polegała na budowie szpitala modułowego dla chorych zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze przedsięwzięcia w celu realizacji tej inwestycji zostały podjęte latem, kiedy liczba zakażeń nie przekraczała kilkuset dziennie, a liczba hospitalizowanych pacjentów była stosunkowo niewielka. Ta pionierska inwestycja pozwoliła na skuteczne leczenie pacjentów podczas wzrostu ilości zakażeń w okresie jesienno-zimowym 2020 roku.”

W tegorocznej edycji prezydent Bolesławca Piotr Roman przyznał 20 nagród: 5 nagród w dziedzinie nauki, 2 nagrody w dziedzinie kultury, 3 nagrody w dziedzinie działalność społeczna, 9 nagród w dziedzinie sportu oraz 1 nagrodę w kategorii „inne”. Ponadto 5 nagród honorowych i 4 wyróżnienia. Pierwsze nagrody wręczono w 1997 roku za promocję miasta w 1996 r.