Jednostki szpitala / Oddziały

Pododdział Neonatologiczny

Opis jednostki

Pododdział Neonatologiczny naszego szpitala działa w systemie „Rooming-in” i zapewnia profesjonalną opiekę neonatologiczną. Posiada również sale obserwacyjne dla noworodków wymagających okresowej obserwacji. W czasie pobytu w pododdziale matka i dziecko są objęci całodobową opieką medyczną.

Od wielu lat oddział prowadzi:

  • Program Promocji Karmienia Piersią.
  • Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodka, który prowadzony jest przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
  • Programu Wczesnego Wykrywania Wad Metabolicznych.
  • Programu Wczesnego Wykrywania Dysplazji Stawu Biodrowego.

Pododdział Neonatologiczny jest w pełni przygotowany do udzielenia pomocy w każdej sytuacji zagrożenia życia noworodka.

Posiadamy nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

Pododdział Neonatologiczny świadczy usługi na poziomie I stopnia refencyjności. Przebywają tu zdrowe noworodki i wymagające krótkotrwałej pomocy neonetologicznej. Noworodki wymagające intensywności nadzoru są przekazane karetką „N” do ośrodków o wyższym stopniu refencyjności.

Przy pododdziale działa Poradnia Neonatologiczna.

Personel

Imię i nazwisko
Stanowisko
Specjalizacja
lek. Daria Sadczuk
Stanowisko
Kierownik Pododdziału,
Lekarz
Specjalizacja
Neonatologia,
Pediatria
mgr Agata Szocińska
Stanowisko
Położna Oddziałowa
Specjalizacja
Certyfikowany Doradca Laktacyjny,
Ginekologia i położnictwo

Kontakt

Gabinet lekarski
Tel.: 75 738 0112

Dyżurka pielęgniarek
Tel.: 75 738 0110

Sekretariat
Tel.: 75 738 0147

Lokalizacja

Budynek A, piętro 1

Film