Pracownicy szpitala
mgr Agata Szocińska
Stanowisko
Położna Oddziałowa
Specjalizacja
Certyfikowany Doradca Laktacyjny,
Ginekologia i położnictwo
Oddział
Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
Pododdział Neonatologiczny