Pracownicy szpitala
mgr Anna Kulczycka
Stanowisko
Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej i Pracowni Genetycznej
Specjalizacja
Mikrobiologia medyczna